معرفی کادر اداری و آموزشی
نام و نام خانوادگی
سمت
سابقه کار در البرزنو
مدرک تحصیلی
کادر اداری
ماشاءا.... بندی
موسس
23 سال
لیسانس زیست شناسی
کیوان بندی
مدیر
23 سال
لیسانس مهندسی شیمی
احمد کوشافر
معاون
20 سال
فوق دیپلم علوم انسانی
بهروز حسینی
مشاور آموزشی
20 سال
دکترای روانشانسی کودک
مهدی کودکان
مسئول پایه
10 سال
لیسانس مهندسی نفت
امین هوشیار
مسئول پایه
1سال
مهندس سخت افزار
دپارتمان ریاضی
احمد نجاتی
سرگروه ریاضی
20 سال
لیسانس ریاضی
فرهاد ضیایی
دبیر هندسه، گسسته و جبر و احتمال
20 سال
مهندس مخابرات
محمد حسین افشار
دبیر حسابان و ریاضی
10 سال
لیسانس ریاضی
رسول غفارپسند
دبیر ریاضی و آمار
10 سال
لیسانس ریاضی
یحیی جاوید
دبیر دیفرانسیل و ریاضی عمومی
3 سال
فوق لیسانس عمران
آریس آقانیانس
حل تمرین سال چهارم
5 سال
دکترای ریاضی
دپارتمان فیزیک
مهرداد ژاله
دبیر فیزیک
20 سال
مهندس الکترونیک
علی صحبتی
دبیر فیزیک
20 سال
لیسانس فیزیک
مهدی کودکان
دبیر فیزیک
10 سال
مهندس نفت
دپارتمان شیمی
عبداله ادیبی
دبیر شیمی سال چهارم
6 سال
فوق لیسانس شیمی
سعید حاج نوروز
دبیر شیمی
3 سال
لیسانس شیمی
کیوان بندی
دبیر شیمی
19 سال
مهندس شیمی
دپارتمان زیست شناسی
ماشاءا... بندی
سرگروه زیست
20 سال
لیسانس زیست شناسی
ابراهیم خلفی
دبیر زیست و زمین شناسی
10 سال
لیسانس زیست شناسی
محمد ضیایی
دبیر زیست
4 سال
لیسانس زیست شناسی
دپارتمان علوم انسانی
علی اورعی علوی
سر گروه زبان خارجه
20 سال
لیسانس زبان خارجه
مهدی تبسمی
دبیر ادبیات
10 سال
فوق لیسانس ادبیات
سید مهدی ریوندی
دبیردانش،جغرافی وتاریخ
6 سال
فوق لیسانس علوم تاریخ
سید محسن تجاره
دبیر زبان خارجه
3 سال
فوق لیسانس زبان انگلیسی
سعید شبقره
دبیر معارف
5 سال
لیسانس ادبیات
رضا رضوانی
دبیر عربی
10 سال
لیسانس الهیات
جهانگیر روحانی
دبیر تربیت بدنی
3 سال
فوق لیسانس تربیت بدنی
بهروز اقبال دوست
دبیر معارف
4 سال
لیسانس معارف اسلامی
داوطلبان ارجمند شرکت در آزمون ورودی دبیرستان غیردولتی البرزنو می توانند از طریق لینک زیر در آزمون ورودی دبیرستان ثبت نام کنند.

برای مشاهده نتایج آزمون های صبحگاهی، ماهانه و مستمر به سامانه مرکز آموزشی البرزنو مراجعه کنید.