دبیرستان غیردولتی البرزنو

معرفی کادر اداری و آموزشی

نام و نام خانوادگی
سمت
سابقه کار در البرزنو
مدرک تحصیلی
کادر اداری
ماشاءا.... بندی
موسس
23 سال
لیسانس زیست شناسی
کیوان بندی
مدیر
23 سال
لیسانس مهندسی شیمی
احمد کوشافر
معاون
20 سال
فوق دیپلم علوم انسانی
بهروز حسینی
مشاور آموزشی
20 سال
دکترای روانشانسی کودک
مهدی کودکان
مسئول پایه
10 سال
لیسانس مهندسی نفت
پادرا پولاد سنج
مسئول پایه دهم و یازدهم
1 سال
فوق لیسانس معماری
مهدی بهاران
مسئول انفورماتیک
1 سال
لیسانس مهندسی مکانیک
دپارتمان ریاضی
احمد نجاتی
سرگروه ریاضی
20 سال
لیسانس ریاضی
فرهاد ضیایی
دبیر هندسه، گسسته و جبر و احتمال
20 سال
مهندس مخابرات
محمد حسین افشار
دبیر حسابان و ریاضی
10 سال
لیسانس ریاضی
یحیی جاوید
دبیر دیفرانسیل و ریاضی عمومی
3 سال
فوق لیسانس عمران
آریس آقانیانس
حل تمرین سال چهارم
5 سال
دکتری ریاضی
دپارتمان فیزیک
مهرداد ژاله
دبیر فیزیک
20 سال
مهندس الکترونیک
علی صحبتی
دبیر فیزیک
12 سال
لیسانس فیزیک
مهدی کودکان
دبیر فیزیک
15 سال
مهندس نفت
رسول شفیعی
دبیر فیزیک
1 سال
دکترای مکانیک
آریس شهبازیان
دبیر فیزیک
3 سال
دکترای مکانیک
دپارتمان شیمی
عبداله ادیبی
دبیر شیمی سال چهارم
6 سال
فوق لیسانس شیمی
سینا ترکیان
دبیر شیمی
1 سال
فوق لیسانس عمران
دپارتمان زیست شناسی
ماشاءا... بندی
سرگروه زیست
20 سال
لیسانس زیست شناسی
ابراهیم خلفی
دبیر زیست و زمین شناسی
10 سال
لیسانس زیست شناسی
محمد ضیایی
دبیر زیست
6 سال
لیسانس زیست شناسی
اکبر ناصری
دبیر زیست
2 سال
دکترای پزشکی
دپارتمان علوم انسانی
مهدی تبسمی
دبیر ادبیات
10 سال
فوق لیسانس ادبیات
سید مهدی ریوندی
دبیر دانش، جغرافی وتاریخ
6 سال
فوق لیسانس علوم تاریخ
سید محسن تجاره
دبیر زبان خارجه
20سال
فوق لیسانس زبان انگلیسی
سعید شبقره
دبیر معارف
25سال
لیسانس ادبیات
سید رضا هاشمی
دبیر عربی
20 سال
لیسانس الهیات
جهانگیر روحانی
دبیر تربیت بدنی
5 سال
فوق لیسانس تربیت بدنی
مصطفی غزیزی
دبیر معارف
30سال
لیسانس معارف اسلامی
عبدالحمسد بهشتی
دبیر عربی
25 سال
لیسانس معارف اسلام

 برای به اشتراک گذاشتن این مطب در شبکه های اجتماعی از لینک های زیر استفاده کنید: